Asuminen

  • On keskityttävä erityisesti pieniä asuntoja sisältävien kerrostalojen kaavoitukseen.
  • Julkisten vuokra-asuntojen määrää on lisättävä.
  • Asuinrakennusten kaavoituksessa on keskityttävä kaavoittamaan uusia asuntoja lähelle keskustaa.
  • Lisätään kaupunkien tonttien luovutusta sosiaaliseen asunnontuontantoon.
  • On kaavoitettava erilaisia asuntoja ja asumismuotoja tukevia asuntoja eri kaupunginosiin, jotteivat kaupunginosat pääse eriytymään toisistaan.
  • Jokasyksyisestä opiskelija-asuntopulasta on tehtävä historiaa Savonlinnan kampuksen siirrosta huolimatta rakentamalla 300 opiskelija-asuntoja lisää jo kaavoitettujen opiskelija-asuntojen lisäksi.
  • Kaupungin rakennushankkeissa on suosittava puurakentamista.
  • Yhteisöllistä asumista on edistettävä kaupungin asuntorakentamisessa.
  • Kaupungin ja on vuokrattava asuntojaan myös ihmisille, joilla on maksuhäiriömerkintä.
  • Lähipalvelut on turvattava sekä lähiöissä, että liitoskuntien taajamissa, minkä avulla ylläpidetään Joensuun eri alueiden välistä tasa-arvoa.