Koulutus

  • Jokaisella lapsen oikeus varhaiskasvatukseen vanhempien työllisyystilanteesta riippumatta on palautettava.
  • Pienennetään päiväkotiryhmien ryhmäkokoja.
  • Koulujen vuosiviikkotuntien määrää nostettava opetussuunnitelmien vähimmäistasosta.
  • Myös määräaikaisten opettajien työsopimusten on oltava ympärivuotisia.
  • Koulujen luokkakokoja tulee pienentää.
  • Koulut ovat lähipalveluita, jotka täytyy turvata kaikkialla Joensuun alueella.
  • Koulujen resurssit on jaettava tasapuolisesti koulujen kesken, jotteivat koulut pääse eriarvoistumaan keskenään.
  • Koulujen oppimateriaali- ja laitehankinnoissa tulee mennä koulutuksen laatu ja pedagogiikka edellä.
  • Kaupungin on tuettava vähävaraisista perheistä tulevien oppimateriaalihankintoja toisen asteen koulutuksessa.
  • Korkeakoulutettujen osaaminen tulee hyödyntää täysimääräisesti Joensuun kehittämisessä.
  • Tehdään konkreettisia toimenpiteitä kansainvälisten opiskelijoiden ottamiseksi mukaan kaupungin arkeen.
  • Kaupungin tulee tarjota tukipalveluita  opiskelijayrityksille.
  • Uudelleenkoulutusmahdollisuuksia on parannettava työelämän muuttuessa koko ajan nopeammin.
  • Kirjastopalveluiden laatu ja resurssit on turvattava sekä lähiöiden ja liitoskuntien taajamien kirjastot on säilytettävä.
  • Joensuuhun on rakennettava uusi liikuntahalli, joka edistää koululaisten, korkeakouluopiskelijoiden sekä muidenkin kuntalaisten liikkumista.
  • Koulujen, kirjastojen, liikuntatilojen sekä muiden julkisten tilojen kuntoa ja ilmanlaatua tulee seurata säännöllisesti ja mikäli puutteita ilmenee, ne on korjattava välittömästi. Niiden korjaukseen on oltava riittävät resurssit.