Tuomas

kokokuva
Hei, olen Tuomas Hiltunen, 25-vuotias opiskelija Joensuusta. Opiskelen matematiikkaa viidettä vuotta Itä-Suomen yliopistossa. Olen kotoisin Nurmeksen Höljäkästä. 
Haja-asutusalueella kasvaessa opin tunnistamaan kulttuuristen- ja luontoarvojen merkityksen, lähipalveluiden tarpeen, pitkien välimatkojen aiheuttamat haasteet sekä pienen kyläyhteisön voiman.

Höljäkästä yliopistoon

Jo koulussa osoitin mielenkiintoni matematiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Lukiossa ollessani päädyin oppilaskunnan rahastonhoitajaksi, mikä oli ensimmäinen merkittävämpi kosketukseni yhteisten asioiden hoitamiseen. Liikunta- ja urheiluharrastukset olivat keskeinen osa elämääni jo lapsuudesta alkaen. Toimin myös pienestä pitäen aktiivisesti Nurmeksen Seppojen suunnistusjaostossa ja Höljäkän nuorisoseurassa, minkä ansiosta tunnen hyvin yhdistysten roolin ihmisten vapaa-ajan harrastuksissa. Nuorisoseuran kautta päädyin myös näyttelemään muutamana vuonna Höljäkän kesäteatterissa, jonka kautta pääsin näkemään mitä teatterin tekeminen vaatii.

Aloitin matematiikan opinnot Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella syyskuussa 2012. Yhteiskunnalliset kiinnostuksen kohteeni näkyvät sivuainevalinnoissani, jotka ovat kansantaloustiede ja tilastotiede. Opiskeluni alkuvaiheissa panostin varsin paljon talviseen harrastukseeni hiihtosuunnistukseen. Treenaillessa opin tuntemaan Joensuun ladut, lenkkipolut, suunnistusmaastot, joitain kuntosaleja sekä lähiseudun pyöräreitit. Silloin opin arvostamaan Joensuun monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Huomasin silloin myös sen, miten paljon säännöllinen liikunnan harrastaminen parantaa omaa hyvinvointia.

Ylioppilaskunnan kautta politiikkaan

Toisena opiskeluvuonna asetuin ehdolle Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajistovaaleissa Itä-Suomen vihreän vasemmiston (IViVa) listalta. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta toiminnasta politiikassa, ammattiliitoissa, ainejärjestöissä tai kansalaisjärjestöissä. Tulin yllätyksekseni valituksi ISYY:n edustajiston jäseneksi, mistä lähtien olen vaikuttanut ISYY:ssa aktiivisesti eri rooleista käsin. Toimin ISYY:n hallituksen 1. varapuheenjohtajana, Joensuun kampuspuheenjohtajana ja ympäristövastaavana vuonna 2015. Ylioppilaskuntatoiminnan kautta olen verkostoitunut laajasti ja oppinut vaikuttamaan parlamentaarisesti, suunnittelemaan julkisyhteisön taloutta, johtamaan henkilöstöä ja tekemään yhteistyötä myös eri tavalla ajattelevien kanssa.

Ylioppilaskuntatoiminnan kautta päädyin politiikkaan. Koin halua vaikuttaa opiskelijoita koskevien asioiden lisäksi laajempiinkin kysymyksiin. Samaan aikaan useampikin päivänpolitiikassa vaikuttava nuori vasemmistolainen on näyttänyt sen, että nuorikin voi olla näkyvä politiikan moniosaaja. Liityin Vasemmistonuoriin keväällä 2014, mutta alkuvaiheissa toimin lähinnä paikallistasolla, jonka jälkeen olen toiminut järjestön kaikilla tasoilla.  Toimin sekä viime eduskunta- että eurovaaleissa joensuulaisen vasemmistonuoren ehdokkaan tukiryhmässä. Viime- ja toissavuonna olin Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen varajäsenen. Vasemmistoliittoon liityin tammikuussa 2015 ja viime vuonna toimin Joensuun Vasemmiston johtokunnan jäsenenä. Politiikan kautta olen oppinut tuntemaan paljon erilaisia ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja politiikan vaikuttamistavat sekä perehtynyt moniin minulle ennestään vieraampiin poliittisiin kysymyksiin.

Poliittiset tavoitteeni ja -osaamiseni

Poliittiset tavoitteeni ovat ihmisten yhdenvertaisuus ja ekologinen kestävyys. Yhdenvertainen, laadukas, maksuton ja saavutettava koulutus- ja terveydenhoitojärjestelmä, kestävä ympäristö- ja luonnonvarojen käytön politiikka sekä turvattu toimeentulo toimivat perustana poliittisten tavoitteideni toteuttamiselle. Tavoitteeni paremman Joensuun luomiseksi tulevalla valtuustokaudella löydät vaaliteemoistani.

Vahvimmat poliittiset osaamisalueeni ovat tällä hetkellä koulutuspolitiikka sekä opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Niiden kautta olen tutustunut jonkun verran myös sosiaaliturvaan, asumiseen ja soteen liittyviin kysymyksiin laajemminkin. Haluan ottaa poliittisia kysymyksiä haltuun mahdollisimman laajasti, mutta näin kuntavaalien alla keskityn kuntapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. 

Tällä hetkellä viimeistelen kandidaatin tutkielmaani sekä suoritan maisterivaiheen kursseja. Tavoitteenani on valmistua kandidaatiksi hyvinkin pian ja ensi vuonna voisi olla mahdollisuudet maisteriksi valmistumiseen. Vapaa-aikaani käytän politiikan lisäksi liikunnan harrastamiseen, lukemiseen, musiikin kuunteluun sekä penkkiurheiluun (erityisesti jalkapallon katsomiseen). Saatat siis hyvinkin bongata minut joensuulaisilta lenkkipoluilta tai hiihtoladuilta sekä paikallisista urheilukatsomoista.

Lisätietoa minusta löydät CV:stani ja muiden kuvauksia minusta ja soveltuvuudestani kaupunginvaltuustoon löydät suosituksista. Mikäli haluat tietää minusta enemmän, älä epäröi olla yhteydessä.