Ympäristö

  • Joensuun on oltava hiilineutraali vuonna 2025.
  • Ympäristönäkökulmat on huomioitava kaikessa kaupungin päätöksenteossa.
  • Bussiyhteyksien määrää on lisättävä sekä kantakaupungin sisällä että kantakaupungin ja liitoskuntien välillä.
  • Bussilipun hintaa on laskettava erityisesti työttömille, eläkeläisille, opiskelijoille ja muille pienituloisille. Opiskelija-alennukset kuuluvat myös kansainvälisille opiskelijoille.
  • Paikallisbussit on vaihdettava asteittain biokaasubusseiksi.
  • Selvitetään mahdollisuutta rakentaa Joensuuhun raitiovaunuverkosto.
  • Pyöräteiden ja -kaistojen määrää on lisättävä.
  • Kävelykeskustaa on laajennettava.
  • Kaupungin omistamien asuntojen parkkipaikkanormeja on kevennettävä.
  • Koulukadun varressa olevat parkkipaikat tulee kaavoittaa asuinrakennusten rakentamista varten.
  • Julkisiin rakennuksiin on rakennettava viherkattoja.
  • Puisto- ja virkistysalueet on turvattava myös täydennysrakentamisen yhteydessä.
  • Asemanseudun vanhat puurakennukset (kahvilarakennus ja makasiinirakennus) on suojeltava ja kunnostettava.
  • Säilytetään Botania ja kehitetään siitä kansallisesti merkittävä, eettisesti ja ekologisesti kestävä matkailukohde.
  • Pielisjoen rantavyöhykkeelle ei saa kaavoittaa lisärakennuksia ja rantavyöhykkeen sisällä olevat parkkipaikat tulee muuttaa puistoiksi.
  • Hasanniemi on säilytettävä metsä- ja virkistysalueena eikä sinne tule rakentaa enää lisää.
  • Kasvisruoan määrää on lisättävä kaupungin tarjoamissa ruokailuissa.
  • Kierrätyspisteiden määrää on lisättävä.
  • Lisää julkisia vessoja.
  • Sähköautojen latauspisteiden määrää on lisättävä.
  • Kaupungin on vaikutettava siihen, että Kontiosuon voimalaitoksen turpeenpoltto saadaan loppumaan.
  • Joensuun kaupungin omistamien yhtiöiden ei tule sijoittaa fossiilisiin polttoaineisiin tai niihin välillisesti sijoittaviin yhtiöihin tai niiden sijoitusinstrumentteihin.